Wist je dat?

Julius Caesar

...de Romeinen ongeveer 100 feestdagen hadden? En dat ze in de stad Rome zelfs meer dan 150 feestdagen hadden?

... Julius Caesar bij zijn veroveringen de Belgen het dapperste volk van Gallië noemde? “Horum omnium fortissimi sunt Belgae”!

... de soldaten in het oude Rome betaald werden met zout?

... een plaats waar de bliksem was ingeslagen als heilig werd beschouwd? De bliksem was namelijk een teken van Juppiter.

… de bekendste vijand van Rome Hannibal was? Hij was een generaal van Carthago in Noord-Afrika, de aartsvijand van Rome.

… het eerste shoppingcenter ooit gebouwd werd in Rome? Het werd door keizer Trajanus gebouwd en het bestond uit meer dan 150 winkeltjes!

... tijdens het avondmaal soms ‘trucschotels’ geserveerd werden voor de gasten?  Zo werd bijvoorbeeld een gans opgediend met vissen en vogels, maar later bleek het geheel uit varkensvlees te bestaan.

… alleen Romeinse burgers een toga mochten dragen? Senatoren mochten een toga dragen met een paarse rand en slechts de keizer droeg een volledig paarse toga.

... de Romeinen het getal nul niet kenden?

... Cleopatra 2 keer met een broer trouwde? Dit waren verstandshuwelijken en hadden vooral te maken met het houden van de macht.

… de Romeinen erg bijgelovig waren en bang waren van alles wat iets te maken had met links? Hun woord voor links, sinister, laat dat nog zien!

… de Romeinen blond haar heel mooi vonden? Rijke vrouwen droegen blonde pruiken die gemaakt waren van het haar van buitenlandse slaven of slavinnen. Ze verfden ook hun haar door er poeder op te smeren.

Romulus en Remus

… ons woord ‘paleis’ komt van de Palatijnse heuvel? Daar startte keizer Augustus de traditie van de keizers om hun paleizen te bouwen.

... asperge een erg dure delicatesse in het Oude Rome was?

... er op de dag van de opening van het Colosseum 5000 dieren gedood werden? Men schat dat er in het grootste amfitheater in totaal meer dan 500 000 mensen en meer dan een miljoen dieren de dood vonden.

... het Romeinse jaar oorspronkelijk begon met de maand maart? Dat zie je nog in de namen van enkele maanden: september komt van septem (de 7de maand); oktober komt van octo (8); november komt van novem (9); december komt van decem (10).